Belang van het onmiddellijk consulteren van uw raadsman:

Wanneer u het slachtoffer werd van bouwschade heeft u er alle belang bij om meteen ook uw advocaat te verwittigen;

U moet immers begrijpen dat derde instanties niet steeds in alle objectiviteit uw belangen zullen behartigen.

Zo kan het zijn dat uw brandverzekering of gezinspolis mogelijks ook de woning van de tegenpartij of de bouwaannemer verzekert, in welk geval er sprake is van een belangenconflict.

Uw verzekering heeft er bovendien alle belang bij om een geschil “in der minne” te regelen, omdat zij in dergelijk geval niet de kosten van een dure gerechtelijke procedure of aanzienlijke gerechtskosten hoeft te dragen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen kennen hun makelaars bovendien premies toe wanneer zij er in slagen de schadegevallen “minnelijk” te regelen of wanneer zij weinig schadedossiers aangeven….

Werd u het slachtoffer van bouwschade, dan heeft u er alle belang bij dat deze schade van meet af aan grondig gedocumenteerd wordt door een stedebouwkundig Burgerlijk ingenieur die vertrouwd is met de expertise van bouwschade…

Uw raadsman is vertrouwd met deze materie en kan u passend advies geven over de keuzes die u moet maken.

Bovendien zorgt de onmiddellijke inzet van uw raadsman er voor dat uw verbintenissen naar uw mede-contractanten vervuld werden en deze hun verbintenissen nakomen.

Bij onderhandelingen door uw advocaat aangaande de minnelijke begroting van de door u geleden schade worden uw rechten maximaal gevrijwaard. De verzekeringsmaatschappij die met een advocaat moet onderhandelen, zal immers maximaal tegemoet komen omdat zij weet anders met een kostelijke gerechtelijke procedure te worden geconfronteerd.

Technische onderlegdheid van uw raadsman:

De kennis van het kantoor in bouwzaken strekt zich niet enkel uit tot de juridische finesse van de materie, doch strekt zich tevens uit tot een praktische kennis van zaken aangaande technisch bouwkundige materie.

In die zin is uw raadsman op technische expertises beter gewapend om u bij te staan in de verdediging.

Het overtuigen van de gerechtsdeskundige op technisch vlak gaat immers de overwinning op procedureel vlak vooraf.

BEKIJK ZEKER OOK DE ALGEMENE JURIDISCHE DATABASES; of klik hier:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *