Belang van het onmiddellijk consulteren van uw raadsman:

Wanneer u het slachtoffer werd van een verkeersongeval heeft u er alle belang bij om meteen ook uw advocaat te verwittigen;

U moet immers begrijpen dat derde instanties niet steeds in alle objectiviteit uw belangen zullen behartigen.

Zo kan het zijn dat uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid mogelijks ook het voertuig van de tegenpartij of het slachtoffer in persoon verzekert, in welk geval er sprake is van een belangenconflict.

Uw rechtsbijstandsverzekering heeft er bovendien alle belang bij om een geschil “in der minne” te regelen, omdat zij in dergelijk geval niet de kosten van een dure gerechtelijke procedure of aanzienlijke gerechtskosten hoeft te dragen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen kennen hun makelaars bovendien premies toe wanneer zij er in slagen de schadegevallen “minnelijk” te regelen of wanneer zij weinig schadedossiers aangeven….

Werd u het slachtoffer van lichamelijke schade, dan heeft u er alle belang bij dat deze schade van meet af aan grondig gedocumenteerd wordt door een arts die vertrouwd is met de expertise van lichamelijke schade…

Uw raadsman is vertrouwd met deze materie en kan u passend advies geven over de keuzes die u moet maken.

Bovendien zorgt de onmiddellijke inzet van uw raadsman er voor dat uw verbintenissen naar uw mede-contractanten vervuld werden en deze hun verbintenissen nakomen.

Bij onderhandelingen door uw advocaat aangaande de minnelijke begroting van de door u geleden schade worden uw rechten maximaal gevrijwaard. De verzekeringsmaatschappij die met een advocaat moet onderhandelen, zal immers maximaal tegemoet komen omdat zij weet anders met een kostelijke gerechtelijke procedure te worden geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *