HUUR

HUUR-HOOFDVERBLIJF – TE VOEGEN BIJLAGE EX ART 11BIS

Teneinde u van dienst te zijn biedt het kantoor u hieronder kosteloos een register aan met ontwerpcontracten, rekenmodules en nuttige weblinks.
Het kantoor staat ter uwer beschikking voor verdere uitleg over deze basiscontracten of voor het instellen, opvolgen en afhandelen van alle mogelijke huurgeschillen.

WET:

VLAAMS HUURDECREET 09-11-2018:
B.W.-1708-HUURDERSHERSTELLINGEN- lijst van kleine herstellingen ten laste van de huurder ex art. 26 Vlaams Woninghuurdecreet
VLAAMS HUURDECREET- Art. 36 §1- Bijlage 2- Lijst van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend
VLAAMS HUURDECREET- Art. 58- Bijlage 4- STUDENTENKAMERS- Lijst van kleine herstellingen die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend

HUUR ALGEMENE WEBMODULES:

HUUR PRIJS – INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN OPZOEKEN:
HUUR PRIJS – REKENMODULE AANPASSING AAN INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN OPZOEKEN:
REKENMODULE-DATUM EINDE HUUR-BEREKENEN:
HUUR OVEREENKOMST ELEKTRONISCH REGISTREREN BIJ HET REGISTRATIEKANTOOR:
INGEBREKESTELLING ACHTERSTALLIGE HUUR:

VRIJGAVE HUURWAARBORG FORMULIEREN

FORMULIER AANVRAAG DEBLOKKERING HUURWAARBORG- ING

BEWOONBAARHEID WONINGEN:

VLAAMSE WOONCODE:
WONEN VLAANDEREN – TECHNISCHE EISEN BEWOONBAARHEID:
Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. (7 JULI 1994.)

BEKIJK ZEKER OOK DE ALGEMENE JURIDISCHE DATABASES; of klik hier: