HUUR-HOOFDVERBLIJF – TE VOEGEN BIJLAGE EX ART 11BIS

Teneinde u van dienst te zijn biedt het kantoor u hieronder kosteloos een register aan met ontwerpcontracten, rekenmodules en nuttige weblinks.
Het kantoor staat ter uwer beschikking voor verdere uitleg over deze basiscontracten of voor het instellen, opvolgen en afhandelen van alle mogelijke huurgeschillen.

WET:

VLAAMS HUURDECREET 09-11-2018:
B.W.-1708-HUURDERSHERSTELLINGEN- lijst van kleine herstellingen ten laste van de huurder ex art. 26 Vlaams Woninghuurdecreet
VLAAMS HUURDECREET- Art. 36 §1- Bijlage 2- Lijst van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend
VLAAMS HUURDECREET- Art. 58- Bijlage 4- STUDENTENKAMERS- Lijst van kleine herstellingen die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend