E-LINKS & INTERNET VERWIJZINGEN:

ADRESSEN OPZOEKEN:

ADVOCATEN VLAANDEREN:
ADVOCATEN WALLONIË
ARCHITECTEN – orde Vlaanderen:
BELASTINGADMINISTRATIE-kantoor opzoeken
BTW Nummers – België:
BTW Nummers – Europa:
GERECHTSDEURWAARDERS België:
JUSTITIE WEST-VLAANDEREN – E-mailadressen griffies

Mandaat in vennootschap opzoeken – Fincheck
NOTARISSEN-adressen:
ONDERNEMINGSREGISTER – België:
ONDERNEMING BALANSEN EN REKENINGEN OPZOEKEN:
ONDERNEMINGSREGISTER – Europa:
ONROEREND GOED: KADASTER – gegevens of eigenaar opzoeken:
ONROEREND GOED: aanvraag kadastrale uittreksels:
POLITIE opzoeken:
RECHTERLIJKE MACHT – Adressen – Algemeen:
RUIMTELIJKE ORDENING – BLANKENBERGE:
TELEFOONGIDS-België:
TELEFOONGIDS-wereldwijd:
Telefonische landcodes:

VERZEKERINGEN:

OMBUDSDIENST DER VERZEKERINGEN:

ASSURWEST – Blankenberge:
BELFIUS – Blankenberge
BOUCHE – Blankenberge:
DVV – Blankenberge:
HVZK – HET VERZEKERINGKANTOOR – Blankenberge:
HOSTEN ADVIESBUREAU – Blankenberge:
NYSSEN – Blankenberge
WELVAERT Ward – Blankenberge:

JURIDISCHE REKENMODULES:

ALIMENTATIE BEREKENEN – METHODE RENARD
DATA BEREKENEN (GEMIDDELDE DATUM / HOEVEEL DAGEN / ENZ…)
IBAN & BIC calculator:
INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN – REKENMODULE:
INDEXCIJFER OPZOEKEN:
INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN VANAF 1920
INTREST BEREKENEN:
INDICATIEVE TABEL 2016
INDICATIEVE TABEL 2012:
INDEX BEREKENEN:
KAPITALISATIETABELLEN SCHRIJVERS:
PDF SAMENVOEGEN IN EEN ENKELE PDF:
RPV – RECHTSPLEGINGSVERGOEDING vanaf 01-04-2022
RENTEVOET BIJ BETALINGSACHTERSTAND IN HANDELSZAKEN:

RECHTSPRAAK:

Arrestendatabank Vlaanderen:
Belgische Juridische Databank:
Caslex (Samenvattingen v. Cassatie, geordend volgens wetsbepaling)
Libercas (Arresten Cassatie):
HUDOC – Rechtspraak EVRM opzoeken:
Europese Hof van Justitie:
Europese Hof voor de Rechten van de Mens:
Grondwettelijk Hof:
Internationaal Hof van Justitie van de Verenigde Naties – Den Haag:

SOLVABILITEIT VAN ONDERNEMINGEN CONTROLEREN:

REGSOL – FAILLISSEMENTEN – NAZICHT + DIGITALE AANGIFTE:
FAILLISSEMENTEN OPZOEKEN IN BELGISCH STAATSBLAD (ondernemingsnummer ingeven):
Faillissementen & WCO:
BALANSCENTRALE NBB – BALANSEN GRATIS OPZOEKEN:
Ondernemingen – Jaarrekening gratis opzoeken:
Achterstal Fiscus:
Achterstallen Sociale Zekerheid controleren:
Vennootschapsvormen – uitleg over aansprakelijkheid:

WEBPAGINAS – KANTOORTOOLS:

GROTE BESTANDEN (tot 2 GB) VERSTUREN VIA HET WEB:
CONCLUSIES DIGITAAL NEERLEGGEN TER GRIFFIE:
PDF BESTAND VERKLEINEN:

WETGEVING:

Algemeen:

Belgische Wetgeving Opzoeken:

Administratief:

Ruimtelijke Ordening & Stedebouw:
ATLAS DER BUURTWEGEN:
Vreemdelingenrecht:

Europees:

Benelux Merkenbureau:
EU-wetgeving-uitgebreid zoeken:
EU-wetgeving-samenvatting:
EVRM : EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS”:
ROME III – VERORDENING (EU) Nr. 1259/2010 VAN DE RAAD van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed:

EUROPEES RECHT – handleidingen:

Gerechtelijk:

Adressen rechtbanken:
Bevoegdheid – Territoriaal:
Rechtsplegingsvergoeding – Tabel:
Op datum en rechtbank zoeken van vervanger – rolnummer – etc…

Fiscaal:

Belgische Wetgeving Fiscaal:

IPR:

Internationaal Privaat Recht:(rechtspraak en rechtsleer)
Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (16 JULI 2004)

Strafrecht:

ZIE SPECIALISATIES STRAFRECHT: of klik hier:

GRATIS JURIDISCHE MODELLEN:

DISCLAIMER :

Het gebruik van contract-modellen zonder grondige juridische kennis kan leiden tot een verkeerde inschatting van de verbintenis die men aangaat. Deze model-contracten worden dan ook louter informatief ter beschikking gesteld en elk gebruik dat ervan gemaakt wordt valt derhalve uitsluitend onder uw eigen aansprakelijkheid. Het is meer dan raadzaam om elk contract door uw advocaat te laten opstellen of minstens vooraf te laten onderzoeken.

AANNEMING – klik hier voor alle modellen:
ALIMENTATIE – klik hier voor alle modellen:
ARBEIDSRECHT – klik hier voor alle modellen:
ARCHITECT-OVEREENKOMST
B.T.W. – klik hier voor alle modellen:
COLLECTIEVE SCHULDENREGELING – AANGIFTE ALS SCHULDEISER
COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING ART. 1675-4 GER.W. – AANVRAAG
CONSIGNATIEOVEREENKOMST:
ERFENIS – AANGIFTE VAN NALATENSCHAP MET MODELLEN
FAILLSSEMENT – AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING
FAILLSSEMENT – VERKLARING VAN DE KOSTELOZE BORG TOT VRIJSTELLING
FAILLISSEMENT – info opzoeken:
FISCAAL – klik hier voor alle modellen:
HUUR – klik hier voor alle modellen:
INDICATIEVE TABEL_2020
INDICATIEVE TABEL 2016
INDICATIEVE TABEL 2012:
KAPITALISATIETABELLEN SCHRIJVERS:
LENING GELD
LICHAMELIJKE SCHADE:
MEDE-EIGENDOM – INVORDERINGSNOTULEN
MEDISCH ATTEST VEREIST VOOR AANSTELLING BEWINDVOERING/
MEDISCH DOSSIER LICHAMELIJKE SCHADE:
ONDERHOUDSGELD – klik hier voor alle modellen:
PERCEEL GRENS – AFSLUITING
INKOMSTENGRENZEN PRO-DEO 01-09-2017
PRO FISCO VERKLARING ROLRECHTEN
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING SEDERT 01-03-2023
SALDUZ
SLAGEN EN VERWONDINGEN:
SOCIAAL STATUUT (van uzelf) RAADPLEGEN
SPONSORING
STRAFRECHT – klik hier voor alle modellen:
VZW-FISCALE INFO
VZW-Formulieren Belgisch Staatsblad:
VZW-oprichtingsakte:
VZW-Aangifte van de jaarlijkse taks.
VZW-Overeenkomst-Sponsoring

Alles over auto / voertuigen:

Autoverleden opzoeken:
VERKOOP VOERTUIG TWEEDEHANDS PARTICULIER
VERKEERSBELASTING – TARIEVEN:
VERKEERSONGEVAL
CO2 UITSTOOT VAN MIJN VOERTUIG OPZOEKEN

SUBSIDIES ZOEKEN:

PREMIEZOEKER:
WONEN VLAANDEREN:

MODELFORMULIEREN RB:

Strafvordering:

HOGER BEROEP – GRIEVENFORMULIER:

E-LINKS VOOR ADVOCATEN:

E-deposit: (gratis)
DPA – Digitaal Platform voor de Advocaat:
REGSOL:
SALDUZWEB: