Het kantoor is er trots op te kunnen stellen dat ongeveer 70% van alle voorgelegde familiale moeilijkheden afgesloten wordt met een akkoord dat door de rechtbank wordt bekrachtigd.

Het voorgaande zorgt er niet alleen voor dat de procedurekosten tot een minimum worden beperkt, doch tevens dat de bekomen minnelijke regeling door beide partijen nog voor jaren nageleefd wordt.

Alle mogelijke familiale problemen kunnen aldus worden opgelost, zowel tussen echtgenoten als ongehuwd samenwonenden, zowel inzake omgangsrecht of financiële materies zoals het bekomen van onderhoudsgeld of vorderingen uit vereffening/verdeling van het gemeenschappelijk vermogen na echtscheiding.

Het kantoor kan als stok achter de deur hard uit de hoek komen indien een minnelijke regeling niet mogelijk is.

Basismodellen:

GER.W.-1321- FORMULIER VERKLARING INKOMSTEN
Onderhoudsgeld: DAVO – aanvraagformulier aan dienst voor alimentatievorderingen:
Onderhoudsgeld: In gebreke stelling achterstallen:
Onderhoudsgeld: Inlichtingsfiche aan de rechtbank voor te leggen:
Onderhoudsgeld: tabel gezinsbond “hoeveel kosten een kind”:
BEKIJK ZEKER OOK DE ALGEMENE JURIDISCHE DATABASES; of klik hier:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *