In het gratis modellenregister hieronder vindt u standaard formulieren zoals ingebrekestellingen, protestbrieven, enz…

U kunt hier gratis ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN downloaden waardoor de rechtbanken de wanbetaler veroordelen, niet enkel tot een schadebeding en verschuldigde intresten, doch tevens tot een deel van de incassokosten. Merk op dat deze ten aanzien van een consument enkel tegenstelbaar zijn indien deze de verkoopsovereenkomst of bestelbon (met weergegeven voorwaarden) ondertekende voor akkoord.

BEKIJK ZEKER OOK DE ALGEMENE JURIDISCHE DATABASES; of klik hier:

Onbetaalde facturen zijn een nachtmerrie voor heel wat ondernemers. Slechte betalers aanmanen kost tijd, geld en hopen energie. Daarom heeft uw raadsman een service ontwikkeld die de vlotte invordering van onbetaalde facturen garandeert en waarbij de invordering van onbetaalde facturen na betaling van de debiteur gratis gebeurt, zonder risico van kosten aan uw advocaat (no cure, no pay).

Uw raadsman vraagt geen ereloon indien u geen geld ontvangt.

Het systeem werkt als volgt;

Het in te vorderen dossier wordt overgemaakt op faxnummer +32 (0)50 410 500 of via e-mail info@advoschade.be en met mededeling van volgende documenten:

 

De cliënt ontvangt van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder de vraag tot betaling van een provisie (De klant staat zelf in voor de rechtstreekse betaling van kosten van derden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *