AANNEMING:

Wet Breyne dd. 09-07-1971:
Uitvoeringsbesluit Wet Breyne dd. 21-10-1971:
Timeshare wet dd. 28-08-2011:

EUROPEES BETALINGSBEVEL:

EUROPEES BETALINGSBEVEL – LINK WETGEVING:
EUROPEES BETALINGSBEVEL – LEIDRAAD KOOPHANDEL dd. 14-01-2016
FORMULIEREN EUROPEES BETALINGSBEVEL:

HANDELSRECHT:

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN dd. 23-03-2019:
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT: 20-02-2013
WET BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES dd. 02-08-2002:
WET CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN dd. 31 JANUARI 2009:
WET FAILLISSEMENTEN dd. 08-08-1997:
WET HANDELSPRAKTIJKEN dd. 28-02-2013:
WET KOOPHANDEL dd. 10-09-1807: BOEK I. Koophandel in het algemeen:
WET KOOPHANDEL dd. 10-09-1807: BOEK II. Zee- en binnenvaart:
WET KOOPHANDEL dd. 10-09-1807: BOEK III. Faillissement, bankbreuk en opschorting van betaling:
WET VENNOOTSCHAPPEN dd.07 MEI 1999:

VERZEKERINGEN:

WET LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN dd. 04-04-2014
WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN (WAM) dd. 21-11-1989
Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering dd. 22-04-2019
Koninklijk besluit betreffende de rechtsbijstandsverzekering dd. 12-10-1990

Rechtspraak inzake tussenkomst door de verzekeraar in de erelonen van de advocaat;

GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-INTEGRAAL DOOR RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VERSCHULDIGD BIJ ADVIES OBJECTIVITEITSBEDING
GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-INTEGRAAL DOOR RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VERSCHULDIGD BIJ ADVIES OBJECTIVITEITSBEDING2
GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-INTEGRAAL DOOR RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VERSCHULDIGD BIJ ADVIES OBJECTIVITEITSBEDING3
GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-RECHTSTREEKSE VORDERING LASTENS VERZEKERAAR
GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-RECHTER MAG ERELOON SLECHTS MARGINAAL TOETSEN
GER.W.-0428-ADVOCAAT-ERELOON-RECHTSTREEKSE VORDERING LASTENS VERZEKERAAR
GER.W.-0428-ADVOCAAT-RECHTSBIJSTAND AANSTELLING-VANAF EERSTE CONSULTATIE BIJ STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING

CONSUMENTEN:

WET HOUDENDE “BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN” dd. 19-04-2014: