PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN:

ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS

RELATIE OUDER-KIND:

GEHECHTHEIDSONTWIKKELING BIJ KINDEREN
GEEN VOLWAARDIG ALTERNEREND VERBLIJF MOGELIJK

WAARNEMING – BEWUSTZIJN – HERINNERING:

DRUGS EN ALCOHOL EN HUN INVLOED OP DELICTEN EN VERKLARINGEN
INVLOED EN WERKING VAN ALCHOHOL EN VERDOVENDE MIDDELEN, ALSOOK DE INVLOED OP HET GEDRAG TIJDENS HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN
HERINNERING – GETUIGENVERKLARINGEN – VERDRONGEN HERINNERING
HERINNERING – HERVONDEN HERINNERINGEN (Reizen met mijn rechter, psychologie van het recht p. 539-560)
HERINNERING – OMSTREDEN HERINNERINGEN Rapport Nederlandse Gezondheidsraad 2004
ZICHT – WERKING EN FOUTEN
ONTOEREKENINGSVATBAARHEID EN PSYCHISCHE OVERMACHT
OOGGETUIGE IDENTIFICATIE VAN EEN DADER

DE OBJECTIVITEIT VAN HET STRAFONDERZOEK:

DE WAARDE VAN HET GERECHTSPSYCHIATRISCH ONDERZOEK IN SEXUEEL MISBRUIK ZAKEN:
VOORSPELLEN WIE GEWELD ZAL PLEGEN
VALSE BEKENTENISSEN
SUGGESTIE TIJDENS HET VERHOOR:
KAN JE ZIEN OF IEMAND DE WAARHEID SPREEKT
ZELFINGENOMENHEID EN KOKERDENKEN ALS BASIS VOOR RECHTELIJKE DWALING

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *